INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Objekt ochrany nerastných zdrojov

Objekt ochrany nerastných zdrojov

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/ObjektOchranyNerastnychZdrojov

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/ObjektOchranyNerastnychZdrojov:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/ObjektOchranyNerastnychZdrojov

Názov: Objekt ochrany nerastných zdrojov

Kód: Tn001

Popis:

Územia stanovené na základe § 16, §25 odst. 3, §26 odst. 1, zákona o ochrane a využití nerastného bohatstva (banského zákona) č. 214/2002 Z. z

Krajinná štruktúra: Terciérna krajinná štruktúra

Komplex: Komplex ochrana nerastných zdrojov

Zdroj triedy: ŠGÚDŠ


Reprezentácia objektov triedy: Abstraktný objekt


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaZoznam atribútov

Názov Kód Dátový typ Obmedzenie dátového typu Zdroj atribútu Stav
Textový atribút - poznámka txt Textová hodnota txt length < 150 ŠGÚDŠ Platný
Názov nam Textová hodnota nam length < 100 ŠGÚDŠ Platný
Identifikačné číslo idn Číselná hodnota - integer ŠGÚDŠ Platný
Využitie - účel use Využitie - účel use in ("Neznámy","Ložiská s rozvinutou ťažbou","Ložiská s útlmovou ťažbou","Ložiská vo výstavbe","Ložiská so zastavenou ťažbou","Neťažené ložiská (uvažuje v dohľadnej dobe s ich výstavbou a ťažbou)","Neťažené ložiská (neuvažuje v dohľadnej dobe s ich využívaním)","Ložiská v prieskume","Iný"); /*use in (0,401,402,403,404,405,406,407,999)*/ ŠGÚDŠ Platný
Kategória objektu ochrany nerastného bohatstva koz Kategória objektu ochrany nerastného bohatstva ŠGÚDŠ Platný
Geometria geometry Geometria prvku - plocha ŠGÚDŠ Platný
Pomoc