INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Normálová krivosť

Normálová krivosť

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/NormalovaKrivost

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/NormalovaKrivost:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/NormalovaKrivost

Názov: Normálová krivosť

Kód: Pr103

Popis:

Odvodená morfometrická charakteristika

Krajinná štruktúra: Prvotná krajinná štruktúra

Komplex: Komplex reliéf

Zdroj triedy: ŠGÚDŠ


Reprezentácia objektov triedy: údaj neuvedený


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaZoznam atribútov

Názov Kód Dátový typ Obmedzenie dátového typu Zdroj atribútu Stav
Geometria geometry Geometria prvku - raster ŠGÚDŠ Platný
Pomoc