INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Neotektonický blok

Neotektonický blok

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/NeotektonickyBlok

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/NeotektonickyBlok:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/NeotektonickyBlok

Názov: Neotektonický blok

Kód: Pg005

Popis:

Areál s rovnakou tendenciou vertikálneho pohybu

Krajinná štruktúra: Prvotná krajinná štruktúra

Komplex: Komplex geológia

Zdroj triedy: ŠGÚDŠ


Reprezentácia objektov triedy: Fyzický objekt


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaZoznam atribútov

Názov Kód Dátový typ Obmedzenie dátového typu Zdroj atribútu Stav
Textový atribút - poznámka txt Textová hodnota txt length < 200 ŠGÚDŠ Platný
Aktuálny stav objektu exs Aktuálny stav objektu exs in ("Neznámy","Určitý, presný","Pochybný problematický","Iný"); /*exs in (0,1,2,999)*/ ŠGÚDŠ Platný
Kategória vertikálneho pohybu kvp Kategória vertikálneho pohybu ŠGÚDŠ Platný
Geometria geometry Geometria prvku - plocha ŠGÚDŠ Platný
Pomoc