INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Národná kultúrna pamiatka

Národná kultúrna pamiatka

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/NarodnaKulturnaPamiatka

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/NarodnaKulturnaPamiatka:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/NarodnaKulturnaPamiatka

Názov: Národná kultúrna pamiatka

Kód: Th001

Popis:

Nehnuteľná vec pamiatkovej hodnoty, ktorá je z dôvodu ochrany vyhlásená za kultúrnu pamiatku

Krajinná štruktúra: Terciérna krajinná štruktúra

Komplex: Komplex ochrana prvkov pamiatkového fondu

Zdroj triedy: Externý zdroj - MK SR


Reprezentácia objektov triedy: Fyzický objekt


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaZoznam atribútov

Názov Kód Dátový typ Obmedzenie dátového typu Zdroj atribútu Stav
Dátum začiatku existencie objektu dts Dátum, čas Externý zdroj - MK SR Platný
Textový atribút - poznámka txt Textová hodnota txt length < 50 Externý zdroj - MK SR Platný
Názov nam Textová hodnota nam length < 100 Externý zdroj - MK SR Platný
Identifikačné číslo idn Číselná hodnota - integer Externý zdroj - MK SR Platný
Plocha ara Číselná hodnota - real Externý zdroj - MK SR Platný
Alternatívny dátum dt1 Dátum, čas Externý zdroj - MK SR Platný
Pôsobnosť psb Textová hodnota psb length < 50 Externý zdroj - MK SR Platný
Lokalizácia kultúrnej pamiatky lkp Lokalizácia kultúrnej pamiatky Externý zdroj - MK SR Platný
Svetové kultúrne dedičstvo skd Logický (Áno/Nie) Externý zdroj - MK SR Platný
Geometria geometry Geometria prvku - bod Externý zdroj - MK SR Platný
Pomoc