INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Monitorovací objekt povrchových vôd

Monitorovací objekt povrchových vôd

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/MonitorovaciObjektPovrchovychVod

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/MonitorovaciObjektPovrchovychVod:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/MonitorovaciObjektPovrchovychVod

Názov: Monitorovací objekt povrchových vôd

Kód: Rm002

Popis:

Objekt monitorujúci stav povrchových vôd

Krajinná štruktúra: Druhotná krajinná štruktúra

Komplex: Komplex monitoring

Zdroj triedy: Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP


Reprezentácia objektov triedy: Fyzický objekt


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaZoznam atribútov

Názov Kód Dátový typ Obmedzenie dátového typu Zdroj atribútu Stav
Dátum začiatku existencie objektu dts Dátum, čas Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP Platný
Textový atribút - poznámka txt Textová hodnota txt length < 100 Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP Platný
Názov nam Textová hodnota Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP Platný
Nadmorská výška hsb Číselná hodnota - real Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP Platný
Identifikačné číslo idn Číselná hodnota - integer Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP Platný
Alternatívny dátum dt1 Dátum, čas Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP Platný
Alternatívny názov nm1 Textová hodnota Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP Platný
Správca spr Textová hodnota spr length < 50 Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP Platný
Alternatívny textový atribút - poznámka tx1 Textová hodnota Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP Platný
Textový identifikátor idt Textová hodnota Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP Platný
Hydrologické číslo povodia hcp Textová hodnota Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP Platný
Riečny kilometer rkm Číselná hodnota - real Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP Platný
Technologická úroveň monitorovacieho objektu tmo Technologická úroveň monitorovacieho objektu Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP Platný
Typ monitorovacieho objektu povrchových vôd tpw Typ monitorovacieho objektu povrchových vôd Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP Platný
Geometria geometry Geometria prvku - bod Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP Platný
Pomoc