INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Maloplošné chránené územie

Maloplošné chránené územie

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/MaloplosneChraneneUzemie

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/MaloplosneChraneneUzemie:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/MaloplosneChraneneUzemie

Názov: Maloplošné chránené územie

Kód: Tk002

Popis:

Lokality v zmysle § 17 pís. a)-e) zákona 543/2002 o OPaK.

Krajinná štruktúra: Terciérna krajinná štruktúra

Komplex: Komplex ochrana prírody a krajiny

Zdroj triedy: ŠOP


Reprezentácia objektov triedy: Abstraktný objekt


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaZoznam atribútov

Názov Kód Dátový typ Obmedzenie dátového typu Zdroj atribútu Stav
Dátum začiatku existencie objektu dts Dátum, čas ŠOP Platný
Textový atribút - poznámka txt Textová hodnota txt length < 250 ŠOP Platný
Názov nam Textová hodnota nam length < 200 ŠOP Platný
Plocha ara Číselná hodnota - real ŠOP Platný
Pôsobnosť psb Textová hodnota psb length < 40 ŠOP Platný
Legislatívny predpis leg Textová hodnota leg length < 200 ŠOP Platný
Číslo štátneho zoznamu CHÚ csz Číselná hodnota - integer ŠOP Platný
Zonácia - stupeň ochrany zon Zonácia - stupeň ochrany ŠOP Platný
Kategória mapolpošného chráneného územia mck Kategória mapolpošného chráneného územia ŠOP Platný
Súkromné maloplošné chránené územie scu Logický (Áno/Nie) ŠOP Platný
Geometria geometry Geometria prvku - plocha ŠOP Platný
Pomoc