INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Ložisko nevyhradeného nerastu

Ložisko nevyhradeného nerastu

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/LoziskoNevyhradenehoNerastu

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/LoziskoNevyhradenehoNerastu:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/LoziskoNevyhradenehoNerastu

Názov: Ložisko nevyhradeného nerastu

Kód: Rt022

Popis:

Úzeime stanovené na základe zákona o ochrane a využití nerastného bohatstva (banského zákona) č. 214/2002 Z. z.

Krajinná štruktúra: Druhotná krajinná štruktúra

Komplex: Komplex technických objektov

Zdroj triedy: ŠGÚDŠ


Reprezentácia objektov triedy: Fyzický objekt


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaZoznam atribútov

Názov Kód Dátový typ Obmedzenie dátového typu Zdroj atribútu Stav
Textový atribút - poznámka txt Textová hodnota txt length < 100 ŠGÚDŠ Platný
Názov nam Textová hodnota nam length < 50 ŠGÚDŠ Platný
Identifikačné číslo idn Číselná hodnota - integer ŠGÚDŠ Platný
Plocha ara Číselná hodnota - real ŠGÚDŠ Platný
Ťažená surovina sur Textová hodnota sur length < 100 ŠGÚDŠ Platný
Geometria geometry Geometria prvku - plocha ŠGÚDŠ Platný
Pomoc