INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Litotyp

Litotyp

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/Litotyp

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/Litotyp:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/Litotyp

Názov: Litotyp

Kód: Pg001

Popis:

Elementárna plocha litotypu spracovaná na základe geologických máp mierky 1:50 000.

Krajinná štruktúra: Prvotná krajinná štruktúra

Komplex: Komplex geológia

Zdroj triedy: ŠGÚDŠ


Reprezentácia objektov triedy: Fyzický objekt


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaZoznam atribútov

Názov Kód Dátový typ Obmedzenie dátového typu Zdroj atribútu Stav
Textový atribút - poznámka txt Textová hodnota txt length < 254 ŠGÚDŠ Platný
Názov nam Textová hodnota nam length < 120 ŠGÚDŠ Platný
Identifikačné číslo idn Číselná hodnota - integer ŠGÚDŠ Platný
Alternatívny názov nm1 Textová hodnota nm1 length < 254 ŠGÚDŠ Platný
Alternatívny textový identifikátor it1 Textová hodnota it1 length < 15 ŠGÚDŠ Platný
Alternatívny textový identifikátor 2 it2 Textová hodnota it2 length < 50 ŠGÚDŠ Platný
Textový identifikátor idt Textová hodnota idt length < 15 ŠGÚDŠ Platný
Geologický člen - vrstva gcl Textová hodnota gcl length < 120 ŠGÚDŠ Platný
Geologický oddiel odd Textová hodnota odd length < 50 ŠGÚDŠ Platný
Tektonická jednotka tej Textová hodnota tej length < 120 ŠGÚDŠ Platný
Geologické súvrstvie - formácia svr Textová hodnota svr length < 120 ŠGÚDŠ Platný
Geologický stupeň gst Textová hodnota gst length < 50 ŠGÚDŠ Platný
Geologická skupina gsk Textová hodnota gsk length < 70 ŠGÚDŠ Platný
Geologický komplex gkx Textová hodnota gkx length < 120 ŠGÚDŠ Platný
Geologický útvar utv Textová hodnota utv length < 50 ŠGÚDŠ Platný
Geologický podstupeň pos Textová hodnota pos length < 50 ŠGÚDŠ Platný
Geologická sukcesia - vývoj scs Textová hodnota scs length < 120 ŠGÚDŠ Platný
Geologický vek útvaru vut Textová hodnota vut length < 254 ŠGÚDŠ Platný
Geologický vek stupňa vst Textová hodnota vst length < 254 ŠGÚDŠ Platný
Geologický vek podstupňa vpo Textová hodnota vpo length < 254 ŠGÚDŠ Platný
Koeficient zásobnosti voľnej hladiny kvh Číselná hodnota - real ŠGÚDŠ Platný
Stupeň pevnosti hornín sph Číselná hodnota - integer ŠGÚDŠ Platný
Koeficient transmitivity ktm Číselná hodnota - real ŠGÚDŠ Platný
Koeficient filtrácie kft Číselná hodnota - real ŠGÚDŠ Platný
Stupeň zvetranosti hornín szh Stupeň zvetranosti hornín ŠGÚDŠ Platný
Geometria geometry Geometria prvku - plocha ŠGÚDŠ Platný
Pomoc