INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Letisko

Letisko

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/Letisko

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/Letisko:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/Letisko

Názov: Letisko

Kód: Rt001

Popis:

Dopravné plochy využívané pre leteckú dopravu

Krajinná štruktúra: Druhotná krajinná štruktúra

Komplex: Komplex technických objektov

Zdroj triedy: SAŽP


Reprezentácia objektov triedy: Fyzický objekt


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaZoznam atribútov

Názov Kód Dátový typ Obmedzenie dátového typu Zdroj atribútu Stav
Názov nam Textová hodnota nam length < 100 SAŽP Platný
Plocha ara Číselná hodnota - real SAŽP Platný
Využitie - účel use Využitie - účel use in ("Medzinárodný","Regionálny"); /*use in (34,113)*/ SAŽP Platný
Geometria geometry Geometria prvku - plocha SAŽP Platný
Pomoc