INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Lesný užívateľský celok

Lesný užívateľský celok

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/LesnyUzivatelskyCelok

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/LesnyUzivatelskyCelok:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/LesnyUzivatelskyCelok

Názov: Lesný užívateľský celok

Kód: Tu006

Popis:

Najvyššia hospodársko-úpravnícka jednotka (les jedného, alebo viacerých vlastníkov v spoločnom užívaní), pre ktorú sa vypracúva lesný hospodársky plán

Krajinná štruktúra: Terciérna krajinná štruktúra

Komplex: Komplex prvkov vyplývajúcich z územného členenia

Zdroj triedy: Externý zdroj - Lesoprojekt, Lesy SR, LVÚ


Reprezentácia objektov triedy: Abstraktný objekt


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaZoznam atribútov

Názov Kód Dátový typ Obmedzenie dátového typu Zdroj atribútu Stav
Dátum začiatku existencie objektu dts Dátum, čas Externý zdroj - Lesoprojekt, Lesy SR, LVÚ Platný
Názov nam Textová hodnota nam length < 50 Externý zdroj - Lesoprojekt, Lesy SR, LVÚ Platný
Alternatívny názov nm1 Textová hodnota nm1 length < 50 Externý zdroj - Lesoprojekt, Lesy SR, LVÚ Platný
Geometria geometry Geometria prvku - plocha Externý zdroj - Lesoprojekt, Lesy SR, LVÚ Platný
Pomoc