INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Lesný hospodársky celok

Lesný hospodársky celok

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/LesnyHospodarskyCelok

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/LesnyHospodarskyCelok:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/LesnyHospodarskyCelok

Názov: Lesný hospodársky celok

Kód: Tu005

Popis:

Plocha určená MP SR s prihliadnutím na prírodné, hospodárske a vlastnícke poodmienky

Krajinná štruktúra: Terciérna krajinná štruktúra

Komplex: Komplex prvkov vyplývajúcich z územného členenia

Zdroj triedy: Externý zdroj - Lesoprojekt, Lesy SR, LVÚ


Reprezentácia objektov triedy: Abstraktný objekt


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaZoznam atribútov

Názov Kód Dátový typ Obmedzenie dátového typu Zdroj atribútu Stav
Názov nam Textová hodnota nam length < 50 Externý zdroj - Lesoprojekt, Lesy SR, LVÚ Platný
Plocha ara Číselná hodnota - real Externý zdroj - Lesoprojekt, Lesy SR, LVÚ Platný
Geometria geometry Geometria prvku - plocha Externý zdroj - Lesoprojekt, Lesy SR, LVÚ Platný
Pomoc