INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Kultúrno-historický areál

Kultúrno-historický areál

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/KulturnoHistorickyAreal

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/KulturnoHistorickyAreal:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/KulturnoHistorickyAreal

Názov: Kultúrno-historický areál

Kód: Rs001

Popis:

Pamiatkové územie, ktoré je sídelný územný celok alebo krajinný územný celok sústredených pamiatkových hodnôt alebo archeologických nálezov

Krajinná štruktúra: Druhotná krajinná štruktúra

Komplex: Komplex sídelných objektov

Zdroj triedy: Externý zdroj - MK SR


Reprezentácia objektov triedy: Fyzický objekt


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaZoznam atribútov

Názov Kód Dátový typ Obmedzenie dátového typu Zdroj atribútu Stav
Názov nam Textová hodnota nam length < 100 Externý zdroj - MK SR Platný
Plocha ara Číselná hodnota - real Externý zdroj - MK SR Platný
Typ kultúrno-historického areálu kha Typ kultúrno-historického areálu Externý zdroj - MK SR Platný
Geometria geometry Geometria prvku - plocha Externý zdroj - MK SR Platný
Pomoc