INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Katastrálne územie  > Kód územnej jednotky - kraj

Kód územnej jednotky - kraj

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/KatastralneUzemie/kodUzemnejJednotkyKraj

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/KatastralneUzemie/kodUzemnejJednotkyKraj:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/KatastralneUzemie/kodUzemnejJednotkyKraj

Názov: Kód územnej jednotky - kraj

Kód: uj4

Popis:

Kód územnej jednotky - kraj: Udáva kód územnej jednotky - kraj

Trieda prvkov: Katastrálne územie

Zdroj atribútu: Externý zdroj - bližšie nešpecifikovaný


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc