INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Katastrálne územie

Katastrálne územie

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/KatastralneUzemie

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/KatastralneUzemie:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/KatastralneUzemie

Názov: Katastrálne územie

Kód: Tu001

Popis:

Základná jednotka územnosprávneho členenia

Krajinná štruktúra: Terciérna krajinná štruktúra

Komplex: Komplex prvkov vyplývajúcich z územného členenia

Zdroj triedy: Externý zdroj - bližšie nešpecifikovaný


Reprezentácia objektov triedy: Abstraktný objekt


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaZoznam atribútov

Názov Kód Dátový typ Obmedzenie dátového typu Zdroj atribútu Stav
Európsky identifikátor administratívnej jednotky nut Textová hodnota nut length < 20 Externý zdroj - bližšie nešpecifikovaný Platný
Kód územnej jednotky - kataster uj1 Číselná hodnota - integer uj1 between (800000, 992160 Externý zdroj - bližšie nešpecifikovaný Platný
Kód územnej jednotky - obec uj2 Číselná hodnota - integer uj2 between (500011, 599997 Externý zdroj - bližšie nešpecifikovaný Platný
Kód územnej jednotky - okres uj3 Číselná hodnota - integer uj3 between (101, 811 Externý zdroj - bližšie nešpecifikovaný Platný
Kód územnej jednotky - kraj uj4 Číselná hodnota - integer uj4 between (1, 8 Externý zdroj - bližšie nešpecifikovaný Platný
Geometria geometry Geometria prvku - plocha Externý zdroj - bližšie nešpecifikovaný Platný
Pomoc