INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Kanalizačná výusť

Kanalizačná výusť

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/KanalizacnaVyust

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/KanalizacnaVyust:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/KanalizacnaVyust

Názov: Kanalizačná výusť

Kód: Rt014

Popis:

Objekt na vyústení stoky do recipienta slúžiaci na zabezpečenie voľného odtoku a ochranu vyústenia stoky a priľahlého dna a brehov recipienta pred porušením

Krajinná štruktúra: Druhotná krajinná štruktúra

Komplex: Komplex technických objektov

Zdroj triedy: SVP


Reprezentácia objektov triedy: Fyzický objekt


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaZoznam atribútov

Názov Kód Dátový typ Obmedzenie dátového typu Zdroj atribútu Stav
Názov nam Textová hodnota nam length < 100 SVP Platný
Textový identifikátor idt Textová hodnota idt length < 10 SVP Platný
Riečny kilometer rkm Číselná hodnota - real SVP Platný
Geometria geometry Geometria prvku - bod SVP Platný
Pomoc