INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Kanalizácia

Kanalizácia

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/Kanalizacia

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/Kanalizacia:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/Kanalizacia

Názov: Kanalizácia

Kód: Rt012

Popis:

Líniový objekt slúžiaci verejnej a neverejnej potrebe na hromadné odvádzanie odpadových vôd a/alebo zrážkových vôd z povrchového odtoku

Krajinná štruktúra: Druhotná krajinná štruktúra

Komplex: Komplex technických objektov

Zdroj triedy: VÚVH


Reprezentácia objektov triedy: Fyzický objekt


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaZoznam atribútov

Názov Kód Dátový typ Obmedzenie dátového typu Zdroj atribútu Stav
Textový atribút - poznámka txt Textová hodnota txt length < 50 VÚVH Platný
Názov nam Textová hodnota nam length < 100 VÚVH Platný
Textový identifikátor idt Textová hodnota VÚVH Platný
Počet poc Číselná hodnota - integer VÚVH Platný
Typ kanalizácie tyk Typ kanalizácie VÚVH Platný
Druh kanalizácie drk Druh kanalizácie VÚVH Platný
Geometria geometry Geometria prvku - čiara VÚVH Platný
Pomoc