INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Izolínia koncentrácie CO v ovzduší  > Hodnota číslo

Hodnota číslo

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/IzoliniaKoncentracieCoVOvzdusi/hodnotaCislo

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/IzoliniaKoncentracieCoVOvzdusi/hodnotaCislo:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/IzoliniaKoncentracieCoVOvzdusi/hodnotaCislo

Názov: Hodnota číslo

Kód: val

Popis:

Hodnota číslo: Udáva všeobecnú hodnotu

Trieda prvkov: Izolínia koncentrácie CO v ovzduší

Zdroj atribútu: SHMÚ


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc