INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Izolínia koncentrácie CO v ovzduší

Izolínia koncentrácie CO v ovzduší

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/IzoliniaKoncentracieCoVOvzdusi

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/IzoliniaKoncentracieCoVOvzdusi:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/IzoliniaKoncentracieCoVOvzdusi

Názov: Izolínia koncentrácie CO v ovzduší

Kód: Tc003

Popis:

Hodnota odvodená analyticko-interpolačnými metódami z údajov monitoringu

Krajinná štruktúra: Terciérna krajinná štruktúra

Komplex: Komplex chemické a fyzikálne znečistenie a ohrozenie prírodných zdrojov

Zdroj triedy: SHMÚ


Reprezentácia objektov triedy: Abstraktný objekt


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaZoznam atribútov

Názov Kód Dátový typ Obmedzenie dátového typu Zdroj atribútu Stav
Hodnota číslo val Číselná hodnota - real val between (0, 500 SHMÚ Platný
Geometria geometry Geometria prvku - čiara SHMÚ Platný
Pomoc