INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Inundačné územie

Inundačné územie

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/InundacneUzemie

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/InundacneUzemie:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/InundacneUzemie

Názov: Inundačné územie

Kód: Tw005

Popis:

Územie priľahlé k vodnému toku, zaplavované vyliatím vody z koryta, vymedzené záplavovou čiarou

Krajinná štruktúra: Terciérna krajinná štruktúra

Komplex: Komplex ochrana vodných zdrojov

Zdroj triedy: SVP


Reprezentácia objektov triedy: Abstraktný objekt


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaZoznam atribútov

Názov Kód Dátový typ Obmedzenie dátového typu Zdroj atribútu Stav
Názov nam Textová hodnota nam length < 50 SVP Platný
Plocha ara Číselná hodnota - real SVP Platný
Geometria geometry Geometria prvku - plocha SVP Platný
Pomoc