INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Hydromeliorácia

Hydromeliorácia

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/Hydromelioracia

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/Hydromelioracia:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/Hydromelioracia

Názov: Hydromeliorácia

Kód: Tp003

Popis:

Plocha s úpravou vodného režimu v pôde a zvyšovanie pôdoochrannej schopnosti pôdy

Krajinná štruktúra: Terciérna krajinná štruktúra

Komplex: Komplex ochrana pôdnych zdrojov

Zdroj triedy: Externý zdroj - bližšie nešpecifikovaný


Reprezentácia objektov triedy: Fyzický objekt


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaZoznam atribútov

Názov Kód Dátový typ Obmedzenie dátového typu Zdroj atribútu Stav
Plocha ara Číselná hodnota - real Externý zdroj - bližšie nešpecifikovaný Platný
Typ hydromeliorácie thy Typ hydromeliorácie Externý zdroj - bližšie nešpecifikovaný Platný
Geometria geometry Geometria prvku - plocha Externý zdroj - bližšie nešpecifikovaný Platný
Pomoc