INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Hydrogeologický rajón

Hydrogeologický rajón

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/HydrogeologickyRajon

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/HydrogeologickyRajon:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/HydrogeologickyRajon

Názov: Hydrogeologický rajón

Kód: Pv001

Popis:

Hydrogeologicky jednotné územie s podobnými hydrogeologickými vlastnosťami, typom zvodnenia a obehom podzemnej vody

Krajinná štruktúra: Prvotná krajinná štruktúra

Komplex: Komplex voda podzemná

Zdroj triedy: SHMÚ


Reprezentácia objektov triedy: Fyzický objekt


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaZoznam atribútov

Názov Kód Dátový typ Obmedzenie dátového typu Zdroj atribútu Stav
Názov nam Textová hodnota nam length < 50 SHMÚ Platný
Identifikačné číslo idn Číselná hodnota - integer SHMÚ Platný
Plocha ara Číselná hodnota - real SHMÚ Platný
Textový identifikátor idt Textová hodnota idt length < 25 SHMÚ Platný
Európsky kód euk Textová hodnota euk length < 24 SHMÚ Platný
Kvantitatívny stav podľa RSV qst Kvantitatívny stav podľa RSV SHMÚ Platný
Trend znečistenia podľa RSV ptr Trend znečistenia podľa RSV SHMÚ Platný
Spoľahlivosť údajov podľa RSV cnl Spoľahlivosť údajov podľa RSV SHMÚ Platný
Kód ekoregiónu podľa RSV erc Kód ekoregiónu podľa RSV SHMÚ Platný
Chemický stav vodného útvaru podľa RSV chs Chemický stav vodného útvaru podľa RSV SHMÚ Platný
Bilančný stav hydrogeologického rajónu hgb Číselná hodnota - real SHMÚ Platný
Kapacita vodohospodárskeho objektu kap Číselná hodnota - real SHMÚ Platný
Geometria geometry Geometria prvku - plocha SHMÚ Platný
Pomoc