INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Geotermálny zdroj

Geotermálny zdroj

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/GeotermalnyZdroj

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/GeotermalnyZdroj:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/GeotermalnyZdroj

Názov: Geotermálny zdroj

Kód: Rw005

Popis:

Umelé, alebo prirodzené sústredené vyvieranie podzemnej vody s možným energetickým využitím

Krajinná štruktúra: Druhotná krajinná štruktúra

Komplex: Komplex vodných útvarov

Zdroj triedy: ŠGÚDŠ


Reprezentácia objektov triedy: Fyzický objekt


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaZoznam atribútov

Názov Kód Dátový typ Obmedzenie dátového typu Zdroj atribútu Stav
Názov nam Textová hodnota nam length < 100 ŠGÚDŠ Platný
Identifikačné číslo idn Číselná hodnota - integer ŠGÚDŠ Platný
Teplota tep Číselná hodnota - real ŠGÚDŠ Platný
Aktuálny stav objektu exs Aktuálny stav objektu exs in ("Opustený / nepoužívaný","Prevádzkový"); /*exs in (6,28)*/ ŠGÚDŠ Platný
Mineralizácia vodného zdroja mrl Číselná hodnota - real ŠGÚDŠ Platný
Obsah CO2 vo vodnom zdroji oco Číselná hodnota - real ŠGÚDŠ Platný
Obsah H2S vo vodnom zdroji ohs Číselná hodnota - real ŠGÚDŠ Platný
Typ vodného zdroja tvz Typ vodného zdroja ŠGÚDŠ Platný
Kapacita vodohospodárskeho objektu kap Číselná hodnota - real ŠGÚDŠ Platný
Geometria geometry Geometria prvku - bod ŠGÚDŠ Platný
Pomoc