INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Geomorfologická jednotka

Geomorfologická jednotka

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/GeomorfologickaJednotka

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/GeomorfologickaJednotka:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/GeomorfologickaJednotka

Názov: Geomorfologická jednotka

Kód: Pr003

Popis:

Plocha geomorfologickej jednotky

Krajinná štruktúra: Prvotná krajinná štruktúra

Komplex: Komplex reliéf

Zdroj triedy: Rezortný zdroj - bližšie nešpecifikovaný


Reprezentácia objektov triedy: Abstraktný objekt


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaZoznam atribútov

Názov Kód Dátový typ Obmedzenie dátového typu Zdroj atribútu Stav
Aktuálny stav objektu exs Aktuálny stav objektu exs in ("Neznámy","Určitý, presný","Pochybný problematický","Iný"); /*exs in (0,1,2,999)*/ Rezortný zdroj - bližšie nešpecifikovaný Platný
Geomorfologická sústava gj1 Geomorfologická sústava Rezortný zdroj - bližšie nešpecifikovaný Platný
Geomorfologická podsústava gj2 Geomorfologická podsústava Rezortný zdroj - bližšie nešpecifikovaný Platný
Geomorfologická provincia gj3 Geomorfologická provincia Rezortný zdroj - bližšie nešpecifikovaný Platný
Geomorfologická subprovincia gj4 Geomorfologická subprovincia Rezortný zdroj - bližšie nešpecifikovaný Platný
Geomorfologická oblasť gj5 Geomorfologická oblasť Rezortný zdroj - bližšie nešpecifikovaný Platný
Geomorfologický celok gj6 Geomorfologický celok Rezortný zdroj - bližšie nešpecifikovaný Platný
Geomorfologický podcelok gj7 Geomorfologický podcelok Rezortný zdroj - bližšie nešpecifikovaný Platný
Geomorfologická časť gj8 Geomorfologická časť Rezortný zdroj - bližšie nešpecifikovaný Platný
Geometria geometry Geometria prvku - plocha Rezortný zdroj - bližšie nešpecifikovaný Platný
Pomoc