INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Elementárny gravitačný areál

Elementárny gravitačný areál

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/ElementarnyGravitacnyAreal

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/ElementarnyGravitacnyAreal:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/ElementarnyGravitacnyAreal

Názov: Elementárny gravitačný areál

Kód: Pr005

Popis:

Plocha s rovnakou tendenciou pohybu materiálu po svahu

Krajinná štruktúra: Prvotná krajinná štruktúra

Komplex: Komplex reliéf

Zdroj triedy: ŠGÚDŠ


Reprezentácia objektov triedy: Fyzický objekt


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaZoznam atribútov

Názov Kód Dátový typ Obmedzenie dátového typu Zdroj atribútu Stav
Textový atribút - poznámka txt Textová hodnota txt length < 200 ŠGÚDŠ Platný
Aktuálny stav objektu exs Aktuálny stav objektu exs in ("Neznámy","Určitý, presný","Pochybný problematický","Iný"); /*exs in (0,1,2,999)*/ ŠGÚDŠ Platný
Typ elementárneho gravitačného areálu teg Typ elementárneho gravitačného areálu ŠGÚDŠ Platný
Geometria geometry Geometria prvku - plocha ŠGÚDŠ Platný
Pomoc