INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Čistiareň odpadových vôd

Čistiareň odpadových vôd

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/CistiarenOdpadovychVod

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/CistiarenOdpadovychVod:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/CistiarenOdpadovychVod

Názov: Čistiareň odpadových vôd

Kód: Rt013

Popis:

Objekt, alebo zariadenie na čistenie odpadových vôd a osobitných vôd pred ich vypúšťaním do povrchových vôd alebo podzemných vôd alebo ich iným použitím

Krajinná štruktúra: Druhotná krajinná štruktúra

Komplex: Komplex technických objektov

Zdroj triedy: VÚVH


Reprezentácia objektov triedy: Fyzický objekt


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaZoznam atribútov

Názov Kód Dátový typ Obmedzenie dátového typu Zdroj atribútu Stav
Textový atribút - poznámka txt Textová hodnota VÚVH Platný
Názov nam Textová hodnota nam length < 50 VÚVH Platný
Alternatívny textový atribút - poznámka tx2 Textová hodnota VÚVH Platný
Textový identifikátor idt Textová hodnota VÚVH Platný
Počet poc Číselná hodnota - integer VÚVH Platný
Účinnosť uci Číselná hodnota - real VÚVH Platný
Kapacita v ekvivalentných obyvateľoch keo Číselná hodnota - real VÚVH Platný
Kapacita vodohospodárskeho objektu kap Číselná hodnota - real VÚVH Platný
Typ čistiarne odpadových vôd tcv Typ čistiarne odpadových vôd VÚVH Platný
Geometria geometry Geometria prvku - bod VÚVH Platný
Pomoc