INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Chránený strom

Chránený strom

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/ChranenyStrom

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/ChranenyStrom:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/ChranenyStrom

Názov: Chránený strom

Kód: Tk009

Popis:

Kultúrne, vedecky, ekologicky, krajinotvorne alebo esteticky mimoriadne významné stromy alebo ich skupiny vrátane stromoradí

Krajinná štruktúra: Terciérna krajinná štruktúra

Komplex: Komplex ochrana prírody a krajiny

Zdroj triedy: ŠOP


Reprezentácia objektov triedy: Fyzický objekt


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaZoznam atribútov

Názov Kód Dátový typ Obmedzenie dátového typu Zdroj atribútu Stav
Dátum začiatku existencie objektu dts Dátum, čas ŠOP Platný
Textový atribút - poznámka txt Textová hodnota txt length < 40 ŠOP Platný
Názov nam Textová hodnota nam length < 100 ŠOP Platný
Počet poc Číselná hodnota - integer ŠOP Platný
Pôsobnosť psb Textová hodnota psb length < 40 ŠOP Platný
Legislatívny predpis leg Textová hodnota ŠOP Platný
Číslo štátneho zoznamu CHÚ csz Číselná hodnota - integer ŠOP Platný
Geometria geometry Geometria prvku - bod ŠOP Platný
Pomoc