INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Chránený krajinný prvok

Chránený krajinný prvok

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/ChranenyKrajinnyPrvok

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/ChranenyKrajinnyPrvok:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/ChranenyKrajinnyPrvok

Názov: Chránený krajinný prvok

Kód: Tk003

Popis:

Významný krajinný prvok, ktorý plní funkciu biocentra, biokoridoru alebo interakčného prvku najmä miestneho alebo regionálneho významu

Krajinná štruktúra: Terciérna krajinná štruktúra

Komplex: Komplex ochrana prírody a krajiny

Zdroj triedy: ŠOP


Reprezentácia objektov triedy: Fyzický objekt


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaZoznam atribútov

Názov Kód Dátový typ Obmedzenie dátového typu Zdroj atribútu Stav
Dátum začiatku existencie objektu dts Dátum, čas ŠOP Platný
Názov nam Textová hodnota nam length < 100 ŠOP Platný
Plocha ara Číselná hodnota - real ŠOP Platný
Pôsobnosť psb Textová hodnota psb length < 40 ŠOP Platný
Legislatívny predpis leg Textová hodnota leg length < 200 ŠOP Platný
Zonácia - stupeň ochrany zon Zonácia - stupeň ochrany ŠOP Platný
Geometria geometry Geometria prvku - plocha ŠOP Platný
Pomoc