INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Chránené vtáčie územie

Chránené vtáčie územie

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/ChraneneVtacieUzemie

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/ChraneneVtacieUzemie:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/ChraneneVtacieUzemie

Názov: Chránené vtáčie územie

Kód: Tk004

Popis:

Biotopy druhov vtákov európskeho významua biotopy sťahovavých druhov vtákov

Krajinná štruktúra: Terciérna krajinná štruktúra

Komplex: Komplex ochrana prírody a krajiny

Zdroj triedy: ŠOP


Reprezentácia objektov triedy: Abstraktný objekt


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaZoznam atribútov

Názov Kód Dátový typ Obmedzenie dátového typu Zdroj atribútu Stav
Dátum začiatku existencie objektu dts Dátum, čas ŠOP Platný
Názov nam Textová hodnota nam length < 100 ŠOP Platný
Plocha ara Číselná hodnota - real ŠOP Platný
Textový identifikátor idt Textová hodnota idt length < 10 ŠOP Platný
Pôsobnosť psb Textová hodnota psb length < 40 ŠOP Platný
Legislatívny predpis leg Textová hodnota leg length < 200 ŠOP Platný
Geometria geometry Geometria prvku - plocha ŠOP Platný
Pomoc