INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Chránená vodohospodárska oblasť

Chránená vodohospodárska oblasť

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/ChranenaVodohospodarskaOblast

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/ChranenaVodohospodarskaOblast:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/ChranenaVodohospodarskaOblast

Názov: Chránená vodohospodárska oblasť

Kód: Tw001

Popis:

CHVO je územný celok, v ktorom sú významné povrchové alebo podzemné zdroje vôd, zahrňujúce ich hydrologické a hydrogeologické povodia

Krajinná štruktúra: Terciérna krajinná štruktúra

Komplex: Komplex ochrana vodných zdrojov

Zdroj triedy: VÚVH


Reprezentácia objektov triedy: Abstraktný objekt


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaZoznam atribútov

Názov Kód Dátový typ Obmedzenie dátového typu Zdroj atribútu Stav
Názov nam Textová hodnota nam length < 50 VÚVH Platný
Plocha ara Číselná hodnota - real VÚVH Platný
Geometria geometry Geometria prvku - plocha VÚVH Platný
Pomoc