INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Čerpacia stanica

Čerpacia stanica

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/CerpaciaStanica

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/CerpaciaStanica:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/CerpaciaStanica

Názov: Čerpacia stanica

Kód: Rt009

Popis:

Technický objekt slúžiaci na prečerpávanie pitnej, alebo odpadovej vody pri nevyhovujúcich tlakových pomeroch

Krajinná štruktúra: Druhotná krajinná štruktúra

Komplex: Komplex technických objektov

Zdroj triedy: VÚVH


Reprezentácia objektov triedy: Fyzický objekt


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaZoznam atribútov

Názov Kód Dátový typ Obmedzenie dátového typu Zdroj atribútu Stav
Názov nam Textová hodnota nam length < 50 VÚVH Platný
Textový identifikátor idt Textová hodnota idt length < 20 VÚVH Platný
Kapacita vodohospodárskeho objektu kap Číselná hodnota - real VÚVH Platný
Typ čerpacej stanice tce Typ čerpacej stanice VÚVH Platný
Geometria geometry Geometria prvku - bod VÚVH Platný
Pomoc