INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Budova

Budova

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/Budova

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/Budova:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/Budova

Názov: Budova

Kód: Al015

Popis:

Účelový objekt z rôznych stavebných materiálov, rôzneho pôdorysu, výšky a tvaru určený na bývanie, kultúrne, sociálne, správne, hospodárske a pod. účely

Krajinná štruktúra: Druhotná krajinná štruktúra

Komplex: Komplex sídelných objektov

Zdroj triedy: ZB GIS


Reprezentácia objektov triedy: Fyzický objekt


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaZoznam atribútov

Názov Kód Dátový typ Obmedzenie dátového typu Zdroj atribútu Stav
Textový atribút - poznámka txt Textová hodnota txt length < 100 ZB GIS Platný
Výška hgt Číselná hodnota - real ZB GIS Platný
Dĺžka, priemer len Číselná hodnota - real ZB GIS Platný
Plocha ara Číselná hodnota - real ZB GIS Platný
Využitie - účel use Využitie - účel use in ("Priemyselný","Obytný","Poľnohospodársky","Iný"); /*use in (41,44,45,999)*/ ZB GIS Platný
Aktuálny stav objektu exs Aktuálny stav objektu exs in ("Neznámy","Opustený / nepoužívaný","Zničený, porušený","Prevádzkový","Ruina","Iný"); /*exs in (0,6,7,28,33,999)*/ ZB GIS Platný
Typ, účel využívania budovy bfc Typ, účel využívania budovy ZB GIS Platný
Typ budovy využívanej na náboženské účely hwt Typ budovy využívanej na náboženské účely ZB GIS Platný
Geometria geometry Geometria prvku - plocha ZB GIS Platný
Pomoc