INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Bod výškového poľa   > Aktuálny stav objektu

Aktuálny stav objektu

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/BodVyskovehoPola/aktualnyStavObjektu

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/BodVyskovehoPola/aktualnyStavObjektu:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/BodVyskovehoPola/aktualnyStavObjektu

Názov: Aktuálny stav objektu

Kód: exs

Popis:

Aktuálny stav objektu: Udáva aktuálny stav objektu

Trieda prvkov: Bod výškového poľa

Zdroj atribútu: ZB GIS


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc