INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Biosferická rezervácia

Biosferická rezervácia

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/BiosferickaRezervacia

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/BiosferickaRezervacia:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/BiosferickaRezervacia

Názov: Biosferická rezervácia

Kód: Tk006

Popis:

Územia SR zapojené do Projektu MaB "Ochrana prírodných oblastí a genetického materiálu"

Krajinná štruktúra: Terciérna krajinná štruktúra

Komplex: Komplex ochrana prírody a krajiny

Zdroj triedy: ŠOP


Reprezentácia objektov triedy: Abstraktný objekt


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaZoznam atribútov

Názov Kód Dátový typ Obmedzenie dátového typu Zdroj atribútu Stav
Dátum začiatku existencie objektu dts Dátum, čas ŠOP Platný
Názov nam Textová hodnota nam length < 100 ŠOP Platný
Plocha ara Číselná hodnota - real ŠOP Platný
Legislatívny predpis leg Textová hodnota leg length < 200 ŠOP Platný
Geometria geometry Geometria prvku - plocha ŠOP Platný
Pomoc