INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Areál travalého trávnateho porastu

Areál travalého trávnateho porastu

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/ArealTravalehoTravnatehoPorastu

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/ArealTravalehoTravnatehoPorastu:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/ArealTravalehoTravnatehoPorastu

Názov: Areál travalého trávnateho porastu

Kód: Rp001

Popis:

Pozemky lúk a pasienkov trvalo porastené trávou.

Krajinná štruktúra: Druhotná krajinná štruktúra

Komplex: Komplex objektov poľnohospodárskeho využitia pôd

Zdroj triedy: ZB GIS


Reprezentácia objektov triedy: Fyzický objekt


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaZoznam atribútov

Názov Kód Dátový typ Obmedzenie dátového typu Zdroj atribútu Stav
Plocha ara Číselná hodnota - real ZB GIS Platný
Typ trvalého trávnatého porastu ttp Typ trvalého trávnatého porastu ZB GIS Platný
Geometria geometry Geometria prvku - plocha ZB GIS Platný
Pomoc