INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Areál rovnakej veternej erózie pôdy

Areál rovnakej veternej erózie pôdy

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/ArealRovnakejVeternejEroziePody

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/ArealRovnakejVeternejEroziePody:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/ArealRovnakejVeternejEroziePody

Názov: Areál rovnakej veternej erózie pôdy

Kód: Tc006

Popis:

úbytok povrchovej najúrodnejšej vrstvy poľnohospodárskej pôdy, úbytok živín, humusu, organickej hmoty, zníženie mikrobiologického života a strata funkcií pôdy

Krajinná štruktúra: Terciérna krajinná štruktúra

Komplex: Komplex chemické a fyzikálne znečistenie a ohrozenie prírodných zdrojov

Zdroj triedy: Externý zdroj - VÚPOP


Reprezentácia objektov triedy: Fyzický objekt


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbeta



Zoznam atribútov

Názov Kód Dátový typ Obmedzenie dátového typu Zdroj atribútu Stav
Plocha ara Číselná hodnota - real Externý zdroj - VÚPOP Platný
Stupeň erózie pôdy seo Stupeň erózie pôdy Externý zdroj - VÚPOP Platný
Geometria geometry Geometria prvku - plocha Externý zdroj - VÚPOP Platný
Pomoc