INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Areál rovnakej produkčnej kvality pôdy

Areál rovnakej produkčnej kvality pôdy

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/ArealRovnakejProdukcnejKvalityPody

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/ArealRovnakejProdukcnejKvalityPody:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/ArealRovnakejProdukcnejKvalityPody

Názov: Areál rovnakej produkčnej kvality pôdy

Kód: Tp001

Popis:

Poľnohospodárska pôda zaradená podľa kódu BPEJ

Krajinná štruktúra: Terciérna krajinná štruktúra

Komplex: Komplex ochrana pôdnych zdrojov

Zdroj triedy: Externý zdroj - VÚPOP


Reprezentácia objektov triedy: Abstraktný objekt


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaZoznam atribútov

Názov Kód Dátový typ Obmedzenie dátového typu Zdroj atribútu Stav
Plocha ara Číselná hodnota - real Externý zdroj - VÚPOP Platný
Stupeň kvality pôdy kpo Stupeň kvality pôdy Externý zdroj - VÚPOP Platný
Geometria geometry Geometria prvku - plocha Externý zdroj - VÚPOP Platný
Pomoc