INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Areál rovnakej makroseizmickej aktivity

Areál rovnakej makroseizmickej aktivity

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/ArealRovnakejMakroseizmickejAktivity

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/ArealRovnakejMakroseizmickejAktivity:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/ArealRovnakejMakroseizmickejAktivity

Názov: Areál rovnakej makroseizmickej aktivity

Kód: Ps001

Popis:

Stupeň makroseizmických účimkov zemetrasenia udávaný v stupňoch makroseizmickej stupnice

Krajinná štruktúra: Prvotná krajinná štruktúra

Komplex: Komplex prírodné stresové javy

Zdroj triedy: ŠGÚDŠ


Reprezentácia objektov triedy: Abstraktný objekt


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaZoznam atribútov

Názov Kód Dátový typ Obmedzenie dátového typu Zdroj atribútu Stav
Stupeň makroseizmickej intenzity mki Číselná hodnota - integer mki between (5, 9) and INCREMET HODNOT = 1 ŠGÚDŠ Platný
Geometria geometry Geometria prvku - plocha ŠGÚDŠ Platný
Pomoc