INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Areál rovnakej kategórie zhutnenia pôdy

Areál rovnakej kategórie zhutnenia pôdy

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/ArealRovnakejKategorieZhutneniaPody

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/ArealRovnakejKategorieZhutneniaPody:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/ArealRovnakejKategorieZhutneniaPody

Názov: Areál rovnakej kategórie zhutnenia pôdy

Kód: Tc007

Popis:

Nepriaznivý stav poľnohospodárskej pôdy zapríčinený zvýšením objemovej hmotnosti

Krajinná štruktúra: Terciérna krajinná štruktúra

Komplex: Komplex chemické a fyzikálne znečistenie a ohrozenie prírodných zdrojov

Zdroj triedy: Externý zdroj - VÚPOP


Reprezentácia objektov triedy: Fyzický objekt


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaZoznam atribútov

Názov Kód Dátový typ Obmedzenie dátového typu Zdroj atribútu Stav
Plocha ara Číselná hodnota - real Externý zdroj - VÚPOP Platný
Stupeň zhutnenia pôdy szp Stupeň zhutnenia pôdy Externý zdroj - VÚPOP Platný
Geometria geometry Geometria prvku - plocha Externý zdroj - VÚPOP Platný
Pomoc