INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Areál rovnakého radónového rizika

Areál rovnakého radónového rizika

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/ArealRovnakehoRadonovehoRizika

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/ArealRovnakehoRadonovehoRizika:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/ArealRovnakehoRadonovehoRizika

Názov: Areál rovnakého radónového rizika

Kód: Ps003

Popis:

Stupeň rizika prenikania radónu z geologickéjo podložia do stavebných objektov

Krajinná štruktúra: Prvotná krajinná štruktúra

Komplex: Komplex prírodné stresové javy

Zdroj triedy: ŠGÚDŠ


Reprezentácia objektov triedy: Abstraktný objekt


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaZoznam atribútov

Názov Kód Dátový typ Obmedzenie dátového typu Zdroj atribútu Stav
Stuprň radónového rizika z geologického podložia rri Stuprň radónového rizika z geologického podložia ŠGÚDŠ Platný
Geometria geometry Geometria prvku - plocha ŠGÚDŠ Platný
Pomoc