INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Areál pokryvného sedimentu a pôdotvorného substrátu

Areál pokryvného sedimentu a pôdotvorného substrátu

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/ArealPokryvnehoSedimentuAPodotvornehoSubstratu

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/ArealPokryvnehoSedimentuAPodotvornehoSubstratu:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/ArealPokryvnehoSedimentuAPodotvornehoSubstratu

Názov: Areál pokryvného sedimentu a pôdotvorného substrátu

Kód: Pg002

Popis:

Pokryvné sedimenty a pôdotvorný substrát

Krajinná štruktúra: Prvotná krajinná štruktúra

Komplex: Komplex geológia

Zdroj triedy: ŠGÚDŠ


Reprezentácia objektov triedy: Fyzický objekt


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaZoznam atribútov

Názov Kód Dátový typ Obmedzenie dátového typu Zdroj atribútu Stav
Textový atribút - poznámka txt Textová hodnota txt length < 100 ŠGÚDŠ Platný
Genetická skupina pokryvných sedimentov a pôdotvorného substrátu gsp Textová hodnota gsp length < 70 ŠGÚDŠ Platný
Pevnosť pokryvných sedimentov a pôdotvorného substrátu pvn Textová hodnota pvn length < 30 ŠGÚDŠ Platný
Plasticita pokryvných sedimentov a pôdotvorného substrátu pls Textová hodnota pls length < 30 ŠGÚDŠ Platný
Konzistencia pokryvných sedimentov a pôdotvorného substrátu knz Textová hodnota ŠGÚDŠ Platný
Uľahnutosť pokryvných sedimentov a pôdotvorného substrátu ula Textová hodnota ula length < 30 ŠGÚDŠ Platný
Zrnitostná charakterisitka pokryvných sedimentov a pôdotvorného substrátu zrp Textová hodnota zrp length < 30 ŠGÚDŠ Platný
Priepustnosť geologicko-substrátového komplexu pri Číselná hodnota - integer ŠGÚDŠ Platný
Kapilarita geologicko-substrátového komplexu kpl Číselná hodnota - integer ŠGÚDŠ Platný
Namŕzavosť geologicko-substrátového komplexu nmr Číselná hodnota - integer ŠGÚDŠ Platný
Napúčavosť geologicko-substrátového komplexu npc Číselná hodnota - integer ŠGÚDŠ Platný
Rozbrieďavosť geologicko-substrátového komplexu rzb Číselná hodnota - integer ŠGÚDŠ Platný
Presadavosť geologicko-substrátového komplexu prs Číselná hodnota - integer ŠGÚDŠ Platný
Geometria geometry Geometria prvku - plocha ŠGÚDŠ Platný
Pomoc