INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Areál krajinnej pokrývky

Areál krajinnej pokrývky

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/ArealKrajinnejPokryvky

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/ArealKrajinnejPokryvky:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/ArealKrajinnejPokryvky

Názov: Areál krajinnej pokrývky

Kód: Rl001

Popis:

Areál triedy krajinnej pokrývky podľa legendy CLC2000 pre mierku 1 : 50 000

Krajinná štruktúra: Druhotná krajinná štruktúra

Komplex: Komplex krajinná pokrývka - CORINE

Zdroj triedy: SAŽP


Reprezentácia objektov triedy: Fyzický objekt


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaZoznam atribútov

Názov Kód Dátový typ Obmedzenie dátového typu Zdroj atribútu Stav
Textový atribút - poznámka txt Textová hodnota txt length < 100 SAŽP Platný
Kategória krajinnej pokrývky clc Kategória krajinnej pokrývky SAŽP Platný
Geometria geometry Geometria prvku - plocha SAŽP Platný
Pomoc