INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Areál komplexnej pôdnej jednotky

Areál komplexnej pôdnej jednotky

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/ArealKomplexnejPodnejJednotky

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/ArealKomplexnejPodnejJednotky:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/ArealKomplexnejPodnejJednotky

Názov: Areál komplexnej pôdnej jednotky

Kód: Pp001

Popis:

Objekt spracovaný na základe pedologických máp mierky 1:50 000 a bodových sond pedologického prieskumu.. Priebeh hraníc objekov bol upravený na základe topografického podkladu 1:10 000, pričom boli zohľadnené zákonité priestorové väzby medzi pôdnymi typmi a ostatnými prvkami krajinnej štruktúry a je účelovo zjednodušené pre potreby IMK

Krajinná štruktúra: Prvotná krajinná štruktúra

Komplex: Komplex pôda

Zdroj triedy: Externý zdroj - VÚPOP


Reprezentácia objektov triedy: Fyzický objekt


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaZoznam atribútov

Názov Kód Dátový typ Obmedzenie dátového typu Zdroj atribútu Stav
Pôdna reakcia php Číselná hodnota - real Externý zdroj - VÚPOP Platný
Koeficient vsakovania kvs Číselná hodnota - real Externý zdroj - VÚPOP Platný
Hydraulická vodivosť pôdy hyv Číselná hodnota - real Externý zdroj - VÚPOP Platný
Vodná kapacita pôdy vka Číselná hodnota - real Externý zdroj - VÚPOP Platný
Kategória pôdneho typu pot Kategória pôdneho typu Externý zdroj - VÚPOP Platný
Kategória pôdneho subtypu psu Kategória pôdneho subtypu Externý zdroj - VÚPOP Platný
Vlhkostný režim pôdy vrp Vlhkostný režim pôdy Externý zdroj - VÚPOP Platný
Zrnitosť pôdy zrn Zrnitosť pôdy Externý zdroj - VÚPOP Platný
Skeletnatosť pôdy skl Skeletnatosť pôdy Externý zdroj - VÚPOP Platný
Obsah humusu v pôde hum Obsah humusu v pôde Externý zdroj - VÚPOP Platný
Kategória hĺbky pôdy khp Kategória hĺbky pôdy Externý zdroj - VÚPOP Platný
Erodovateľnosť pôdy ero Erodovateľnosť pôdy Externý zdroj - VÚPOP Platný
Kategória sklonu reliéfu skr Kategória sklonu reliéfu Externý zdroj - VÚPOP Platný
Kategória normálovej krivosti reliéfu nkr Kategória normálovej krivosti reliéfu Externý zdroj - VÚPOP Platný
Kategória horizontálnej krivosti reliéfu hkr Kategória horizontálnej krivosti reliéfu Externý zdroj - VÚPOP Platný
Morfografický typ reliéfu mtr Morfografický typ reliéfu Externý zdroj - VÚPOP Platný
Geometria geometry Geometria prvku - plocha Externý zdroj - VÚPOP Platný
Pomoc