INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Administratívna a územná hranica

Administratívna a územná hranica

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/AdministrativnaAUzemnaHranica

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/AdministrativnaAUzemnaHranica:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/AdministrativnaAUzemnaHranica

Názov: Administratívna a územná hranica

Kód: Fa000

Popis:

Línia ohraničujúca administratívnu jednotku, územnú, alebo štátnu hranicu

Krajinná štruktúra: Terciérna krajinná štruktúra

Komplex: Komplex prvkov vyplývajúcich z územného členenia

Zdroj triedy: ZB GIS


Reprezentácia objektov triedy: Abstraktný objekt


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaZoznam atribútov

Názov Kód Dátový typ Obmedzenie dátového typu Zdroj atribútu Stav
Textový atribút - poznámka txt Textová hodnota ZB GIS Platný
Využitie - účel use Využitie - účel use in ("I. rád - štátna","II. rád - VÚC","III. rád - krajská","IV. rád - okresná","V. rád - obvodná","VI. rád - obecná","VII. rád - katastrálna"); /*use in (23,25,26,30,31,350,351)*/ ZB GIS Platný
Charakteristika hranice bst Charakteristika hranice ZB GIS Platný
Aktuálny stav objektu exs Aktuálny stav objektu exs in ("Neznámy","Iný"); /*exs in (0,999)*/ ZB GIS Platný
Geometria geometry Geometria prvku - čiara ZB GIS Platný
Pomoc