INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register krajinných štruktúr  > Terciérna krajinná štruktúra

Terciérna krajinná štruktúra

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerStruktur/terciernaKrajinnaStruktura

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerStruktur/terciernaKrajinnaStruktura:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerStruktur/terciernaKrajinnaStruktura

Názov: Terciérna krajinná štruktúra

Popis:

Terciérna krajinná štruktúra

Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbeta


Zoznam komplexov štruktúry

Názov
Komplex chemické a fyzikálne znečistenie a ohrozenie prírodných zdrojov
Komplex ochrana prvkov pamiatkového fondu
Komplex ochrana prírody a krajiny
Komplex ochrana lesných zdrojov
Komplex ochrana nerastných zdrojov
Komplex ochrana pôdnych zdrojov
Komplex prvkov vyplývajúcich z územného členenia
Komplex ochranné pásma a zóny výrobných a technických prostriedkov
Komplex ochrana vodných zdrojov
Komplex ochrana zdrojov zdravia
Pomoc