INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register krajinných štruktúr

Register krajinných štruktúr

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerStruktur

Názov: Register krajinných štruktúr

Obsah:

Register krajinných štruktúr obsahuje všetky krajinné štruktúry UML modelu katalógu tried prvkov MŽP SR.

Vlastník: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR)

Správca registra: Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP)

Kontrolný orgán: Rezortná pracovná skupina pre INSPIRE


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbeta


Zoznam krajinných štruktúr

  Názov Stav
P Prvotná krajinná štruktúra Platný
R Druhotná krajinná štruktúra Platný
T Terciérna krajinná štruktúra Platný
Pomoc