INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register komplexov  > Komplex technických objektov

Komplex technických objektov

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerKomplexov/komplexTechnickychObjektov

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerKomplexov/komplexTechnickychObjektov:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerKomplexov/komplexTechnickychObjektov

Názov: Komplex technických objektov

Popis:

Komplex technických objektov

Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbeta


Zoznam tried prvkov komplexu

Názov Kód
Železničný úsek An011
Cestný úsek Ap031
Letisko Rt001
Prístav Rt002
Úsek elektrického vedenia Rt003
Objekt elektrického vedenia Rt004
Energetické zariadenie Rt005
Produktovod Rt006
Objekt na produktovode Rt007
Verejný vodovod Rt008
Čerpacia stanica Rt009
Vodojem Rt010
Úpravňa vody Rt011
Kanalizácia Rt012
Čistiareň odpadových vôd Rt013
Kanalizačná výusť Rt014
Úprava toku Rt015
Ochranná hrádza Rt016
Objekt na toku Rt017
Prevod vody Rt019
Priehradné teleso Rt020
Staré banské dielo Rt021
Ložisko nevyhradeného nerastu Rt022
Skládka Rt023
Spaľovňa Rt024
Odkalisko Rt025
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov Rt026
Zberný dvor Rt027
Pomoc