INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register komplexov  > Komplex reliéf

Komplex reliéf

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerKomplexov/komplexRelief

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerKomplexov/komplexRelief:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerKomplexov/komplexRelief

Názov: Komplex reliéf

Popis:

Komplex reliéf

Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbeta


Zoznam tried prvkov komplexu

Názov Kód
Izobata Be015
Vrstevnica Ca010
Chrbátnica Ca020
Údolnica Ca025
Terénna hrana Ca026
Výšková kóta Ca030
Areál rovnakej vertikálnej členitosti reliéfu Pr001
Areál rovnakého morfograficko-polohového typu Pr002
Geomorfologická jednotka Pr003
Elementárny gravitačný areál Pr005
Ekoregión podľa RSV Pr006
Digitálny model reliéfu Pr100
Sklon reliéfu Pr101
Orientácia reliéfu Pr102
Normálová krivosť Pr103
Horizontálna krivosť Pr104
Dĺžka svahu Pr105
Prispievajúca plocha Pr106
Bod výškového poľa Zb065
Pomoc