INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register komplexov  > Komplex ochrana vodných zdrojov

Komplex ochrana vodných zdrojov

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerKomplexov/komplexOchranaVodnychZdrojov

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerKomplexov/komplexOchranaVodnychZdrojov:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerKomplexov/komplexOchranaVodnychZdrojov

Názov: Komplex ochrana vodných zdrojov

Popis:

Komplex ochrana vodných zdrojov

Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbeta


Zoznam tried prvkov komplexu

Názov Kód
Chránená vodohospodárska oblasť Tw001
Zraniteľná oblasť Tw002
Ochranné pásmo vodárenského zdroja Tw003
Povodie vodárenského toku Tw004
Inundačné územie Tw005
Pomoc