INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register komplexov  > Komplex ochrana prírody a krajiny

Komplex ochrana prírody a krajiny

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerKomplexov/komplexOchranaPrirodyAKrajiny

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerKomplexov/komplexOchranaPrirodyAKrajiny:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerKomplexov/komplexOchranaPrirodyAKrajiny

Názov: Komplex ochrana prírody a krajiny

Popis:

Komplex ochrana prírody a krajiny

Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbeta


Zoznam tried prvkov komplexu

Názov Kód
Veľkoplošné chránené územie Tk001
Maloplošné chránené územie Tk002
Chránený krajinný prvok Tk003
Chránené vtáčie územie Tk004
Územie európskeho významu Tk005
Biosferická rezervácia Tk006
Ramsarská lokalita Tk007
Územie prírodného dedičstva UNESCO Tk008
Chránený strom Tk009
Prvok ÚSES Tk010
Pomoc