INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register komplexov  > Komplex objektov poľnohospodárskeho využitia pôd

Komplex objektov poľnohospodárskeho využitia pôd

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerKomplexov/komplexObjektovPolnohospodarskehoVyuzitiaPod

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerKomplexov/komplexObjektovPolnohospodarskehoVyuzitiaPod:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerKomplexov/komplexObjektovPolnohospodarskehoVyuzitiaPod

Názov: Komplex objektov poľnohospodárskeho využitia pôd

Popis:

Komplex objektov poľnohospodárskeho využitia pôd

Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbeta


Zoznam tried prvkov komplexu

Názov Kód
Areál ornej pôdy Ea010
Vinica Ea050
Chmeľnica Ea055
Areál travalého trávnateho porastu Rp001
Sad Rp002
Záhrada Rp003
Pomoc